......Ren varme til Fredrikstad

Driftsmeldinger

Driftsstatus:

Fjernvarme: Normal
Fjernkjøling: Normal


Informasjon

Ny Hjemmeside

01.09.2023: Fredrikstad Fjernvarme AS har nå fått ny hjemmeside, velkommen til den nye siden!

Ny funksjon for "Min side"

01.09.2023: "Min side" er nå oppdatert med funksjon for å kunne laste ned timesverdier for målerstander.

Tekniske bestemmelser for fjernvarme og fjernkjøling

 Respektive dokumenter finnes i linkene "Fjernvarme" og "Fjernkjøling" øverst på denne siden.

Åpenhetsloven

Overholdelseserklæring åpenhetsloven, for Fredrikstad Fjernvarme AS, finnes her.

Urban energi

Fredrikstad Fjernvarme leverer klimavennlig og kortreist varme.
Sjekk detaljer om våre energikilder her:


www.fjernkontrollen.no


Vi kutter utslipp i Fredrikstad og bidrar hver dag til et bedre klima og til å redusere belastningen på el-nettet.


Byens restavfall brennes på Øra og vi
sørger for at spillvarmen ikke går tapt, men kommer tilbake til deg som varmt vann til oppvarming og varmt tappevann.


Å utnytte byens egen varme er sirkulær økonomi i praksis.

Fredrikstad Fjernvarme er viktig for miljøet

Fredrikstad Fjernvarme leverer klimavennlig varme til oppvarming og til varmt tappevann.

Ca 98% av energien i hovednettet er energi som er gjenvunnet ved forbrenning av avfall.

Utslipp av CO2 utgjorde ca. 3 gram/kWh, netto levert til kunde, for 2022.


Fredrikstad Fjernvarme leverer også fjernkjøling på Værste området.

Vi er i stadig vekst

Vi har hele tiden pågående prosjekter innenfor vårt konsesjonsområde. Det være seg utbygging av nett, tilknytning av nye bygg, konvertering av eksisterende bygg, utbedringer etc.


Større prosjekter kan du lese om under Aktiviteter.


Ta kontakt om du har spørsmål til noen av disse, eller om du har et nytt prosjekt du vil snakke med oss om.

Fredrikstad Fjernvarme leverer i dag varme til ca. 3 000 husstander.

I tillegg leverer vi til kunder av ulike typer, som  private nærings- og industribygg, kjøpesenter, kommunale og offentlige bygg.


Oppvarming i byggetiden (byggvarme)

Fredrikstad Fjernvarme kan levere klimavennlig byggvarme til nybygg.

Fredrikstad Fjernvarme AS

......Ren varme til Fredrikstad

Om oss

Tjenester og aktiviteter

Her finner du informasjon om fjernvarme

Her finner du informasjon om fjernkjøling

Her finner du informasjon om våre pågående aktiviteter

Slik kommer du igang med fjernvarme

Under følger en kort beskrivelse av gangen fra avtaleinngåelse til installert fjernvarme i bygget

1

Inngå avtale om levering av fjernvarme


For å få igangsettingstilltalse fra Fredrikstad kommune må det, for alle bygninger med areal over 1 000 m2, først inngås avtale om levering av fjernvarme med Fredrikstad Fjernvarme AS. Dette gjelder kun innenfor fjernvarmens konsesjonsområde.

2

Bestilling av effektSå snart prosjektering av bygget med tekniske anlegg er gjennomført må skjema for effektbestilling sendes Fredrikstad Fjernvarme AS.

3

Installasjon av kundesentral


Etter nærmere avtale med byggherre fremføres det stikkledninger fra hovednettet for fjernvarme og inn i bygget. Deretter installeres det en egen kundesentral i byggets tekniske rom/varmesentral

Våre ansatte

.....Med tilhørende ansvarsområder

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål eller bekymringer, er vi alltid klare til å hjelpe!