......Ren varme til Fredrikstad

Dette er fjernkjøling


Fjernkjøling leveres til kunden via et rørnett med isvann. Vannet ut til kunden holder ca 9 °C.

Isvannet brukes til klimakjøling av bygg og kjøling av datarom og tekniske installasjoner.

Produksjonen av fjernkjøling foregår med kjølemaskiner i kombinasjon med utnyttelse av frikjøling fra omgivelsene.


Hvem kan få fjernkjøling


Leveranse av fjernkjøling er idag mulig på hele Værste-området på Kråkerøy.

Fjernkjøling

..... På Værste området


Fordeler med fjernkjøling


Fordeler med fjernkjøling er først og fremst at produksjonen sentraliseres og driftes under nøye overvåkning.


Dette gir følgende fordeler:


  • Ingen støy slik det vil være dersom hvert bygg skal ha sitt eget kjøleanlegg


  • Unngår bruk av kuldemedier for hvert enkelt byggeprosjekt. Større kontroll ved bruk av kuldemedier i et stort prooduksjonsanlegg enn i mange små. Bra for klimagassutslipp og miljøet


  • Redusert belastning i det elektriske systemet for hvert enkelt byggeprosjekt


  • Ingen visuell "forurensning"


  • Plassbesparende for byggherren/huseier


  • Færre oppgaver for driftsorganisasjonen

Ytterligere informasjon

For at fjernkjølesystemet skal fungere optimalt for både kunde og leverandør, er det viktig at anlegg tilknyttet fjernkjølenettet bygges i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernkjøling".


Har du spørsmål til disse, er det bare å ta kontakt.

For å ivareta det juridiske forholdet mellom kunden og leverandøren er det utarbeidet "Leveringsbetingelser for fjernkjøling i Fredrikstad".

Har du spørsmål til leveringsbetingelsene, er det bare å kontakte oss.

Priser

Fjernkjøling prises i henhold til gjeldende tariff.

Tariffen består av et fastledd, effektledd og energiledd.


Fra 01.01.2023 er prisen slik:

  • Fastledd: kr 6 500,- pr. år
  • Effektledd: kr 650 pr. kW
  • Energiledd: kr 1,40 pr. kWh


Effekt utregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste timesverdiene for effektuttak hentet fra månedene juni, juli og august.


Alle priser er eks. mva.

unsplash