......Ren varme til Fredrikstad

Innmelding av feil

Feil på kundesentral for fjernvarme


Feilmeldinger

Får du ikke nok varme eller varmt vann?
Før du kontakter oss, ber vi om at du leser i drifts- og vedlikeholdinstruksen for kundesentral, som du finner her.

Dersom du etter dette fortsatt ikke finner ut hva som er feil kan du kontakte oss på følgende måter:


 • Utenom normal arbeidstid (kl. 15:30 - 08:00) og i helger/på offentlige fridager, ring det døgnbemannede kontrollrommet på FREVAR KF på tlf: 69 35 73 21


 • I normal arbeidstid (kl. 08:00 - 15:30) mandag - fredag, ring en av våre ansatte. Kontaktinformasjon finner du her.

 


Vanligste feil er:


Årsak 1: Avslått varme (Kundens distribusjonsnett)


 • Sjekk at kundesentralen ikke er avslått med trykkbryter merket "S1" i automatikkskapet for fjernvarme (Se bildet til venstre)
 • Sjekk at byggets hovedsirkulasjonspumpe ikke er slått av


Årsak 2: For lav temperatur i primærnettet (distribusjonsnettet til FFAS)


 • Sjekk at avstengningsventiler inn til kundesentral er åpen 
 • Sjekk at automatikken på kundesentralen ikke er slått av 
 • Sjekk at reguleringsventilen i kundesentralen ikke står i manuell 
 • Sjekk at det ikke er ødelagte komponenter i kundesentralen
   

Årsak 3: For lav temperatur i radiatorkretsen (kundens distribusjonsnett) 


 • Sjekk punkter under årsak 1 og 2 ovenfor. 
 • Sjekk at sirkulasjonspumper ikke er slått av. 
 • Sjekk at ventiler ikke er stengt.


Årsak 4: For lav temp. i tappevannskretsen (kundens distribusjonsnett) 


 • Sjekk punkter under årsak 2 og 3 
 • Sjekk at automatikken i kundesentralen med egen av/på knapp ikke er slått av. 
 • Klarer du ikke selv å finne ut hva som er feil, ber vi om at du kontakter oss. 
 • Se drifts- og vedlikeholdsintruksen.  Her finner du informasjon om hvor du skal henvende deg.