......Ren varme til Fredrikstad

Aktiviteter

Pågående og planlagte aktiviteter

Pågående aktiviteter


Nye kunder

Fredrikstad Fjernvarme AS gjennomfører fortløpende tilknytninger, til fjernvarmenettet, for nye kunder. Dette medfører noen mindre lokale gravearbeider i forbindelse med fremføring av stikkledninger mv. i sentrumsområdet.


Ny tilknytning på Værste

Fredrikstad Fjernvarme AS gjennomfører arbeider for tilknytning av nytt bygg Værstetorget syd til fjernvarme- og fjernkjølingsnettet. Dette medfører lokale gravearbeider i forbindelse med omlegging av fjernvarmerør ved rundkjøringen ved Værstetorget, samt fremføring av nye rør for tilknytning av nybygget.

Planlagte aktiviteter


Bryggerifjellet

Det pågår utredninger i forbindelse med utvidelse av fjernvarmenettet fra Bryggeriveien til Bryggerifjellet, via Dammyr og Fagerliveien.


FMV vest

I samarbeid med eiendomsutviklere, og andre infrastruktureiere, pågår det planlegging av ny infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling. I tillegg skal det etableres nye permanente produksjonsanlegg for fjernvarme og fjernkjøling.


Gressvikfloa

Det pågår utredninger i forbindelse med utvidelse av infrastruktur for fjernvarme til Cityplan AS og Betongbygg AS sine nye boligprosjekter på Gressvikfloa.